Traditional Massage in Chiang Mai
menu

ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการนวด

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการนวด


ผู้เข้ารับบริการ  ควรพึงระวังโดยเริ่มจากตัวท่านเองก่อน หากสามารถนวดได้ แต่อาจต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านเอง


ข้อห้ามในการนวดแผนไทย

ในกรณีที่มีอาการเหล่านี้ ห้ามทำการนวดแผนไทย อาจเกิดอันตรายได้

1. โรคติดเชื้อ  มีไข้  ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน
2. โรคผิวหนัง เพราะจะทำให้เชื้อแพร่ออกไปบริเวณอื่น และแพร่มาสู่ผู้นวดด้วย
3. ขณะมีอาการอักเสบ เพราะจะทำให้การอักเสบมากขึ้น
4. กรณีเดินทาง ทางอากาศระหว่างประเทศ จะสามารถนวดได้หลัง 48 ชั่วโมง                            
5. บริเวณที่มีบาดแผลห้ามนวด อาจทำให้แผลซ้ำ หรือแผลปริแยก
6. บริเวณที่เป็นมะเร็ง จะทำให้มะเร็งแพร่ออกไป

7. ไม่ควรนวดหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ
8. ไม่ควรนวดในขณะร่างกายอ่อนเพลียมาก
9. ไม่ควรนวดหลังจากอาบน้ำมาใหม่ๆ
10. ไม่ควรนวดในช่วงมีไข้สูง
11. ไม่ควรนวดผู้หญิงที่มีอาการใกล้คลอด
12. ไม่ควรนวดในช่วงที่กระดูกหัก หรือดามเหล็กมา
13. ไม่นวดในช่วงที่เป็นโรคหลอดเลือด หลอดน้ำเหลืองอุดตัน
14. ไม่นวดในช่วงมีประจำเดือนมา อาจทำให้ระบบเลือดในร่างกายเดินแปรปรวนอาจเป็นลมได้

15. ไม่ควรนวดหากท่านเข้ารับการผ่าตัดแล้วแผลยังไม่หายสนิท 


ก่อนการนวด

1. ควรแจ้งให้หมอนวดทราบถึงโรคประจำตัว หรือจุดที่มีปัญหา เช่น ความดันโลหิตสูง

หรือต่ำ  โรคเบาหวาน เป็นต้น    
2. ควรนวดหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง 
หากเป็นอาหารว่าง เช่น กาแฟ ขนม หรือผลไม้เพียงเล็กน้อย  อย่างน้อยประมาณ 30 นาที หลังการนวด

1. หลังการนวดไม่ควรอาบน้ำทันที
2. ควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิปกติ หลังการนวด
3. ควรพักผ่อนหลังการนวด