Traditional Massage in Chiang Mai
menu

บำบัดอาการปวดไมเกรนด้วยตัวเอง

นวดมือบำบัด 


นวดแก้ปวดไมเกรน
         อาการปวดไมเกรนเกิดจากความไม่ปกติของการไหลเวียนเลือดในสมอง

         แพ้อาหาร หรือความตึงเครียดของร่างกาย  


         การบำบัดอาการปวดไมเกรนคือ การทำให้เส้นประสาทต่าง ๆ ผ่อนคลาย 

         พร้อมกันน้ันก็กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

วิธีการนวดมือ
          1. นวดผ่อนคลายจุดสะท้านต่อมพิทูอิทารี และต่อมอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเอนโดครีน 

              ซึ่งอยู่บริเวณนิ้วหัวแม่มือ  เพื่อสร้างความสมดุลของฮอร์โมน
          2. นวดกดจุดสะท้านหัวใจ เพื่อให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น

              (บริเวณกลางฝ่ามือใต้นิ้วนางของมือซ้าย)
          3. นวดกดจุดสะท้านตับ เพื่อกระตุ้นให้ตับขับสารพิษ และช่วยเสริมสร้าง

              ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม (บริเวณกลางฝ่ามือ ใต้นิ้วนางของมือขวา)